Kostel sv. Františka z Assisi
Poutní chrám Nanebevzetí Panny Marie na Chlumu sv. Maří
Kostel sv. Maří Magdalény v Karlových Varech
Karlskirche ve Vídni
Kapitulní síň konventu
1 / 7
prev next

Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou, jediný řád českého původu, se vyvinul z laického špitálního bratrstva, založeného roku 1233 sv. Anežkou Přemyslovnou (1211 - 1282) u kostela sv. Haštala v Praze. Roku 1237 povýšil papež Řehoř IX. bratrstvo na řád s řeholními pravidly. Od roku 1238 měl Řád již vlastní samosprávu. Po kratším pobytu u kostela sv. Petra na Poříčí se roku 1252 Křižovníci trvale usidlují u Juditina mostu, kde byl záhy vybudován klášter, špitál Svatého Ducha s kostelem sv. Františka. Z výhodné polohy konventu při důležité obchodní trase vyplývaly řeholníkům i jisté povinnosti (opevňovací práce, údržba mostu aj.). Pražský konvent se stal hlavním sídlem nejvyššího představeného. Po svém vzniku se řád rychle rozšířil na území Moravy, Slezska, Polska i Uher.

KONTAKT:
Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou – Konvent v Praze, Platnéřská 191/4, CZ-110 00 Praha 1, Staré Město